Andrzej Sapkowski vs. CD Projekt RED

Andrzej Sapkowski vs. CD Projekt RED

Opublikowany

Komentarz Prawny

W związku z roszczeniami Andrzeja Sapkowskiego kierowanymi do CD Projekt o podwyższenie uzyskanego przez pisarza wynagrodzenia, wbrew pojawiającym się opiniom, wskazać należy, że sprawa nie jest oczywista i jednoznaczna. Na obecnym etapie, w szczególności nie znając treści umów łączących obydwie strony, brak jest bowiem możliwości jednoznacznego przesądzenia, która ze stron ma rację w tym sporze.
Nie można bowiem zgodzić się z niektórymi opiniami, że fakt odrzucenia przez Andrzeja Sapkowskiego propozycji producenta gier na wynagrodzenie procentowe od uzyskanych zysków, pozostaje bez znaczenia dla sprawy. Należy bowiem pamiętać, że celem przepisu, na który powołują się prawnicy Andrzeja Sapkowskiego, było m.in. ochrona wynagrodzenia twórcy.
Sam fakt rezygnacji przez Andrzeja Sapkowskiego z tego sposobu ustalenia wynagrodzenia świadczy o tym, że twórca uniwersum Wiedźmina nie został zmuszony, czy też w inny sposób nakłoniony do udzielenia praw nabywcy, a cena nie została mu narzucona. Z tego też względu następcze domaganie się przez twórcę podwyższenia wynagrodzenia, po tym, jak utwory zależne inspirowane jego utworami odniosły zysk, może być rozpatrywane w kategoriach nadużycia prawa podmiotowego, co będzie z pewnością brane pod uwagę przez sąd w sprawie.
W sprawie Andrzeja Sapkowskiego przeciwko CD Projekt problemem może też być ustalenie – a jest to warunek uwzględnienia powództwa – korzyści wynikających z korzystania z utworu. Pozostaje zatem pytanie, jakie korzyści CD Projekt uzyskał w wyniku korzystania z utworu Andrzeja Sapkowskiego i w jaki sposób należy je liczyć. Wykładnia ww. przepisu w tym zakresie powinna bowiem zmierzać w kierunku, w którym dokonywana jest weryfikacja wpływu nabywanych utworów na ostateczny wytwór, który przyniósł nabywcy korzyści.
W tym miejscu można przytoczyć słynną sprawę Carolyn Davidson, która w latach ’70 ubiegłego stulecia stworzyła słynne logo dla producenta odzieży i obuwia sportowego – Nike, za 35 dolarów. Natomiast kampania ze sloganem „Just do it” była jedną z najbardziej dochodowych w historii reklamy, produkty Nike są znane na całym świecie, a obecnie marka, jak i samo logo są warte miliony dolarów. Trudno jednak przypisywać ogromny sukces, jak i zarobki uzyskiwane przez Nike utworowi stworzonemu przez Davidson.  Podobnie jest z CD Projekt, który spektakularny sukces odniosło tak naprawdę dopiero po premierze trzeciej części gry. Natomiast na osiągane zyski złożyły się przede wszystkim wieloletnie wysiłki producentów, grafików, scenarzystów i innych osób tworzących te gry.
Należy również pamiętać, że korzyści, czy też zyski jakie CD Projekt osiąga z produkcji i dystrybucji gier, nie wynikają z samej właściwości pierwotnych utworów Andrzeja Sapkowskiego. Produkowane gry – w szczególności jej trzecia część, odniosły wielki sukces nie dlatego, że bazują na utworach Andrzeja Sapkowskiego, lecz dlatego, że wyróżniają się bardzo dobrą jakością, pod kątem grafiki, mechaniki, czy fabuły.
Z tego też względu to nie cechy i właściwości utworów stworzonych przez Andrzeja Sapkowskiego spowodowały sukces gier, lecz jakość samych gier. Oczywiście fakt stworzenia gry w oparciu o znany i istniejący świat znany z literatury, z pewnością pomógł CD Projekt, lecz nie był to czynnik kluczowy. Należy pamiętać, że rynek gier komputerowych, jest rynkiem bardzo trudnym i wymagającym, a gra kiepska, złej jakości, zawierająca błędy, a posiadająca tych samych bohaterów i umieszczona w tym samym świecie, co stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego, nie odniosłaby sukcesu. Powyższe jest o tyle istotne, że w tej sprawie mamy do czynienia z utworami zależnymi, które powstały w oparciu utwory twórcy – Andrzeja Sapkowskiego. To zatem scenariusz, dialogi, fabuła, wykonanie graficzne, estetyka, język etc. świadczą o jakości finalnego efektu gier.
Istotne jest także to, że rozstrzygnięcie w sprawie na gruncie ww. przepisu stanowi przykład tzw. prawa sędziowskiego, tj. wyrok sądu ma charakter uznaniowy i sąd sam ustala, jakiego rodzaju wynagrodzenie będzie adekwatne i proporcjonalne oraz do jakiego poziomu powinno ono być podwyższone. Z tego też względu sąd może przykładowo uznać, że w danej sytuacji roszczenie jest uzasadnione co do zasady, ale już jego wysokość dochodzona przez stronę – zbyt wygórowana.

Autor: Miłosz Mazewski, Radca Prawny, Senior Associate, Grupa Chałas i Wspólnicy - Law | Tax & Finance | Accounting

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Miłosz Mazewski -notka bio.doc

doc | 239 KB

Pobierz
mobile-computer-work-PMB3L6U.jpg

grafika | 3,66 MB

Pobierz
AndrzejSapkowski_vs_CD Projekt_Komentarz prawny.doc

doc | 488 KB

Pobierz
Milosz Mazewski.jpg

grafika | 14,7 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Prawo ukraińskie. Odpowiedzialność dyrektora za długi spółki

temu

Nowa ukraińska Ustawa „O spółkach z ograniczoną odpowiedzialności i spółkach z dodatkową odpowiedzialnością”, która weszła w życie z dniem 16 czerwca 2018 roku („ Nowa Ustawa”) reguluje kwestie dotyczącej odpowiedzialności osób zarządzających spółką za jej zobowiązania jak i stawia im dodatkowe wymagania dotyczące działalności konkurencyjnej, przestrzegania informacji poufnych jak i konfliktów interesów.
Zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa – wzmocnienie czy osłabienie pozycji przedsiębiorców?

temu

W dniu 4 września 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1637) w dniu 27 sierpnia 2018 r. Omawianą nowelizacją, ustawodawca dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Na etapie projektowania omawianej ustawy, wskazywano iż celem nowelizacji jest wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W praktyce nowelizacja może jednak doprowadzić do znacznego jej osłabienia.
Skuteczność podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia w postępowaniu cywilnym w świetle instytucji nadużycia prawa podmiotowego

temu

 Wstęp.. Przedawnienie roszczeń stanowi jeden z przypadku tzw. dawności, czyli instytucji wiążącej skutki prawne z upływem czasu (M.  Sekuła – Leleno, Podniesienie zarzutu przedawnienia a nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 K.C. na tle orzecznictwa Sądu
Naruszenie stabilności kontraktowej w umowie piłkarza

temu

Oczywistą kwestią jest, że umów należy dotrzymywać - nie inaczej wygląda to w przypadku kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Przeważnie zarówno zawodnik, jak i klub, najczęściej za pomocą swoich przedstawicieli spędzają przy stole wiele godzin, negocjując j
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.