Aktualności
W mojej ocenie założenie, że przyjęcie przepisów do końca listopada 2021 r. umożliwi podatnikom podjęcie odpowiednich przygotowań, przy tak szerokim zakresie zmian, jest fałszywe. Pochodzący z orzecznictwa konstytucyjnego miesięczny termin vacatio legis jest terminem min...

17 września 2021

Aktualności
Od 23 lipca 2021 r. obowiązuję art. 15 ze1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadził nowe rozw...

28 lipca 2021

Aktualności
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od lat tropi i nakłada kary za nieuczciwe praktyki handlowe dot. sprzedaży skierowanej m.in. do seniorów, zwłaszcza w odniesieniu do wyrobów medycznych. Mimo głośnych spraw i wysokich kar, takie nieuczciwe praktyki nadal tr...

29 czerwca 2021

Aktualności
„Przyjmując sprawę roszczeń agencji WSG względem Igi Świątek od początku wiedziałem, że racja jest po stronie czołowej polskiej tenisistki, jednak należało to bezsprzecznie wykazać. Przyjąłem strategię twardych negocjacji, ponieważ roszczenia WSG były na tyle odrealnione...

18 czerwca 2021

Aktualności
Na dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez UPRP oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiono założenia projektu "Plan dla pracy i rozwoju", który obejmuje m.in. kwestie związane z ochroną własności przemysłowej. Niezależnie od projektu Ministerstwa, ...

28 kwietnia 2021

Aktualności
Szykuje się nowelizacja Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą ma zostać wprowadzony artykuł 446²  precyzujący zasady uzyskiwania odszkodowania w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia u członka najbliższej rodziny. Projekt został skierowany przez...

28 kwietnia 2021

Aktualności
Minął termin na zgłaszanie uwag do projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Uwagi można było zgłaszać w ramach procesu legislacyjnego i konsultacji publicznych. Odpowiedzialnym za treść projektu ...

8 marca 2021

Aktualności
Nowelizacja ustawy AML coraz bliżej

23 lutego 2021

Aktualności
Komentuje: Dr Joanna Uchańska, szef praktyki Life science & Healthcare, partner kancelarii Chałas i Wspólnicy

15 stycznia 2021

Aktualności
Na nurtujące pytania o kwestie związane z prawami własności przemysłowej, po zakończeniu okresu przejściowego w procedurze Brexit, odpowiada mec. Maciej Priebe, rzecznik patentowy, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

20 listopada 2020

1
2
3
4
5
6
7